Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden hieronder gelden voor illustraties van Avui. Zorg ervoor dat je deze volledig hebt gelezen en akkoord bent met deze voorwaarden voordat je een opdracht aanvraagt. Deze voorwaarden zijn bindend.

 1. Verkoop: de cliënt dient een verzoek in voor een opdracht en geeft de artiest informatie over wat er gemaakt moet worden. Nadat beiden het eens zijn over wat er getekend zal worden, stuurt de artiest een offerte naar de cliënt. De cliënt betaalt binnen zeven dagen. Na betaling heeft de artiest drie weken (21 dagen) om een schets op te sturen ter goedkeuring.
 2. Betaling: de volledige betaling dient vooraf gedaan te worden. Dit kan worden gedaan met PayPal, IBAN bankoverschrijving of een betaalverzoek.
 3. Weigeren van verzoeken: de artiest behoudt zich het recht voor opdrachtverzoeken van tevoren te weigeren.
 4. Annulering: na overeenkomst en betaling door de cliënt kan de opdracht niet meer door de cliënt worden geannuleerd. De artiest behoudt zich het recht voor de opdracht te beëindigen door onbehoorlijk gedrag, slechte communicatie, persoonlijke complicaties of contractbreuk.
 5. Copyright: door akkoord te gaan met een opdracht, koopt de cliënt het werk van de artiest. De artiest blijft de rechtmatige eigenaar van de opgeleverde illustratie, inclusief maar niet gelimiteerd tot: distributie, reproductie, gebruik van het werk voor promotie. De kleine signatuur op de illustratie mag niet worden verwijderd, tenzij daar vooraf toestemming voor is verleend door de artiest. De cliënt mag de illustratie niet bewerken of als zijn/haar eigen werk bestempelen.
 6. Reproductie: de cliënt mag de illustratie niet zonder schriftelijke toestemming van de artiest print en/of reproduceren, met uitzondering van thuis printen voor persoonlijk gebruik.
 7. Deadlines: na betaling heeft de artiest drie weken (21 dagen) om een schets ter goedkeuring naar de cliënt te sturen. Na goedkeuring van de schets heeft de artiest wederom drie weken (21 dagen) om de illustratie af te maken. Deze termijnen gaan uit van standaard complexiteit van de opdracht en per losse illustratie binnen de opdracht (zoals één pagina in een boek). Complexere opdrachten kunnen meer tijd vereisen. Dit zal vooraf door de artiest worden aangegeven en moet door de cliënt worden goedgekeurd voor goedkeuring van de opdracht.
 8. Geheimhouding: indien de cliënt de illustratie geheim wil houden, dient hij/zij dit vooraf aan te geven. In overleg is het mogelijk de online publicatie van de illustratie uit te stellen. Indien de cliënt de illustratie volledig offline wil houden, behoudt de artiest zich het recht voor hier extra kosten aan te verbinden of de opdracht te weigeren.
 9. Traditionele illustraties: traditionele illustraties hebben dezelfde prijs en duren even lang om te maken. Deze illustraties worden verstuurd van Nederland. De cliënt is verantwoordelijk voor de verzendkosten. De artiest is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van enige illustraties vanwege het postbedrijf. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het adres.
 10. Terugbetaling: onder normale omstandigheden zijn terugbetalingen niet mogelijk, tenzij de artiest de wensen van de cliënt compleet verkeerd heeft ingeschat. Als dit het geval is, kan de artiest eerst een andere afbeelding aanbieden. Als de artiest het verzoek niet binnen de aangegeven tijd kan voltooien, mag de cliënt een terugbetaling verzoeken en daarmee de opdracht annuleren.
 11. Refunds; Normally refunds aren’t made, unless the artist completely misjudged what the client wanted. If this is the case, the artists gets to offer a different illustration first. If the artist is unable to meet the clients request within the given timeframe, the client may ask for a refund and cancel the commission with it.
 12. Wijzigingen: indien wijzigen nodig zijn, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de artiest kenbaar te maken. Hoe later een wijziging is verzocht, hoe lastiger het wordt deze wijziging door te voeren. Grote wijzigingen, zoals het aanpassen van de stand van een karakter, zijn na goedkeuring van de schets niet toegestaan. Kleine wijzigingen , zoals een andere gezichtsuitdrukking, kunnen worden aangevraagd. Na voltooiing van een afbeelding heeft de cliënt vijf dagen de tijd om een wijziging aan te vragen.